Pengagihan Waktu

Mata pelajaran ini dirancangkan untuk diajar dalam 10 waktu seminggu, 40 minit sewaktu dan berdasarkan kepada minimum 35 minggu pengajaran setahun. Jumlah bilangan waktu untuk tempoh tingkatan empat dan lima ialah 700 waktu (467 jam). Pembelajaran akan melibatkan teori dan juga kerja amali.

Bilangan waktu ini temasuk juga masa menjalankan kerja-kerja amali/projek tetapi tidak termasuk masa untuk lawatan sambil belajar atau lain-lain aktiviti pembelajaran seperti penyediaan kertas projek dan sebagainya. Pembahagian waktu bagi dua tahun pengajian adalah seperti berikut :-

Sukatan Modul

MODUL / TOPIK AGIHAN WAKTU JUMLAH WAKTU
MODUL 1 : Operasi Komputer
 1. 1.1 Isu Teknologi
 2. 1.2 Komponen Asas dan Fungsi Komputer
 3. 1.3 Pengurusan Fail dan Folder
 4. 1.4 Input Teks dan Data
 5. 1.5Pengurusan Stesen Kerja (workstation management)

 1. 4
 2. 6
 3. 5
 4. 3
 5. 2
20
MODUL 2 : Kemahiran Asas Pemidangan Huruf Berkomputer
 1. 2.1 Teknik Asas
 2. 2.2 Input Teks
 3. 2.3 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 1
 2. 87
 3. 2
90
MODUL 3: Kemahiran Lanjutan Pemidangan Huruf Berkomputer
 1. 3.1 Teknik Asas
 2. 3.2 Input Teks
 3. 3.3 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 1
 2. 87
 3. 2
90
MODUL 4 : Kemahiran Pemidangan Kekunci Pad Numerik
 1. 4.1 Teknik Asas
 2. 4.2 Input Teks
 3. 4.3 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 1
 2. 27
 3. 2
30
MODUL 5: Pemprosesan Perkataan
 1. 5.1 Pengenalan kepada Pemprosesan Perkataaan
 2. 5.2 Fungsi dan Aplikasi Perisian
 3. 5.3 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 2
 2. 76
 3. 2
80
MODUL 6 : Aplikasi Pemprosesan Perkataan Dalam Perniagaan
 1. 6.1 Pewujudan Dokumen Perniagaan
 2. 6.2 Pemformatan dan Penyuntingan Dokumen
 3. 6.3 Penyediaan Dokumen Surat-menyurat Perniagaan
 4. 6.4 Pewujudan Laporan Perniagaan
 5. 6.5 Pewujudan Jadual dan Borang
 6. 6.6 Pencetakan dan Penghasilan Dokumen Perniagaan
 7. 6.7 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 10
 2. 10
 3. 12
 4. 12
 5. 12
 6. 2
 7. 2
60
MODUL 7 : Penerbitan Elektronik
 1. 7.1 Pengenalan kepada Penerbitan Elektronik
 2. 7.2 Fungsi dan Aplikasi Perisian
 3. 7.3 Pembinaan Projek
 4. 7.4 Pencetakan dan Penghasilan Penerbitan Perniagaan
 5. 7.5 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 2
 2. 10
 3. 24
 4. 2
 5. 2
40
MODUL 8 : Kemahiran Asas Matematik Perniagaan
 1. 8.1 Prinsip Asas Aritmetik
 2. 8.2 Aplikasi Matematik dalam Perniagaan

 1. 10
 2. 20
30
MODUL 9 : Hamparan Elektronik
 1. 9.1 Pengenalan kepada hAMPARAN Elektronik
 2. 9.2 Fungsi dan Aplikasi Perisian
 3. 9.3 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 2
 2. 76
 3. 2
80
MODUL 10 : Aplikasi Hamparan Elektronik Dalam Perniagaan
 1. 10.1 Pembinaan Hamparan Elektronik
 2. 10.2 Penghasilan Lembaran Kerja dan Carta Perniagaan
 3. 10.3 Percetakan dan Penghasilan Hamparan Elektronik
 4. 10.4 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 10
 2. 46
 3. 2
 4. 2
60
MODUL 11 : Aplikasi Persembahan Dalam Perniagaan
 1. 11.1 Pengenalan kepada Persembahan
 2. 11.2 Fungsi dan Aplikasi Perisian
 3. 11.3 Penghasilan Persembahan
 4. 11.4 Pencetakan dan Penghasilan Penerbitan Persembahan
 5. 11.5 Penyampaian Persembahan
 6. 11.6 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 2
 2. 10
 3. 38
 4. 2
 5. 6
 6. 2
60
MODUL 12 : Aplikasi Internet Dalam Perniagaan
 1. 12.1 Pengenalan kepada Internet
 2. 12.2 Keperluan Asas untuk Internet
 3. 12.3 Komunikasi melalui Internet
 4. 12.4 Pencetakan
 5. 12.5 Pengurusan Stesen Kerja

 1. 18
 2. 8
 3. 26
 4. 6
 5. 2
60
JUMLAH WAKTU 700

Polisi 5S

Ikuti kami


Hubungi

SM Vokasional Port Dickson
KM 5, Jalan Seremban,
71000 Port Dickson
Negeri Sembilan Darul Khusus

admin@smtpd.edu.my

Telefon : 06-651 2266
Fax : 06-651 0554